wybierz język/choose language: pl en de es fr
ARGOX Sp. z o.o.
Świadczymy usługi w zakresie doradztwa technicznego dotyczącego poprawy

efektywności energetycznej

i

rozwoju niskoemisyjnego

. Ofertę wsparcia merytorycznego dotyczącego oszczędności energii kierujemy do jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Opracowujemy

audyty energetyczne

budynków, źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych.

Audyty energetyczne

sporządzamy na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Unijnych, konkursów NFOŚiGW i WFOŚiGW, premii termomodernizacyjnej lub remontowej. Przeprowadzamy

audyty energetyczne domów jednorodzinnych

w celu uzyskania dotacji w Programie Czyste Powietrze oraz ulgi termomodernizacyjnej. Każdy

audyt energetyczny

wykonujemy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie audytów energetycznych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań określonych w regulaminach poszczególnych konkursów.

Wykonujemy

wielobranżowe projekty głębokiej termomodernizacji

budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, w tym obiektów zabytkowych. Ścisła współpraca naszych audytorów i projektantów pozwala na osiągnięcie optymalnych efektów, polegających na obniżeniu energochłonności budynku. Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Obowiązkowy

audyt energetyczny przedsiębiorstwa

, obejmujący co najmniej 90% zużycia energii w zakładzie, wprowadzony został ustawą o efektywności energetycznej. Oferujemy przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w oparciu o normę PN-EN 16247, zawierającą wytyczne dla wszystkich rodzajów audytów energetycznych, w tym audytów energetycznych budynków, audytów procesów technologicznych oraz środków transportu.

Sporządzamy

audyty efektywności energetycznej

, niezbędne w przypadku ubiegania się o białe certyfikaty. System białych certyfikatów (świadectw efektywności energetycznej) pozwala na uzyskanie wsparcia finansowego dla inwestycji proefektywnościowych. Każdy

audyt efektywności energetycznej

opracowujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonujemy

świadectwa energetyczne

budynków i lokali. Nasi certyfikatorzy energetyczni znajdują się w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Każde

świadectwo energetyczne

ewidencjonujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Sporządzamy świadectwa energetyczne każdego rodzaju budynków i lokali zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Opracowujemy charakterystyki energetyczne, stanowiące integralną część projektu budowlanego. Każda nasza

projektowana charakterystyka energetyczna

zawiera analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju. Ze szczegółami naszej oferty mogą się Państwo zapoznać na kolejnych stronach naszego serwisu lub pod numerami telefonów:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl