Efektywność
energetyczna
w budownictwie

Osiągnięcie neutralności klimatycznej możliwe jest poprzez strategie w energochłonnych sektorach gospodarki. Duży potencjał oszczędności energii kryje się w budynkach, które odpowiadają za 40% zużycia energii w Polsce.

Polityka długoterminowa dla budownictwa obejmuje poprawę charakterystyki energetycznej nowych budynków, głęboką termomodernizację i wzrost wykorzystania energii odnawialnej.

Eksperci Argox wspierają klientów w poprawie efektywności energetycznej. Oferta kierowana jest do sektora publicznego, przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

Audyty energetyczne i remontowe budynków

Audyt energetyczny budynku to ekspertyza techniczno-ekonomiczna określająca optymalny zakres prac termomodernizacyjnych, polegających na ocieplaniu przegród budowlanych, wymianie stolarki, modernizacji systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji.

Audyt remontowy, poza pracami termomodernizacyjnymi, uwzględnia prace remontowe w budynkach wielorodzinnych, które spełniają kryteria określone w ustawie termomodernizacyjnej.

Audyty energetyczne i remontowe sporządzane są ściśle zgodnie z metodyką opisaną w rozporządzeniu dotyczącym audytów termomodernizacyjnych.

Audyt energetyczny budynku stanowi podstawę do uzyskania dofinansowania w programach i konkursach dotyczących termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który wskazuje jakie jest zapotrzebowanie budynku lub lokalu na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, w przypadku obiektów innych niż mieszkalne, na potrzeby oświetlenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, świadectwo energetyczne należy przekazać nabywcy lub najemcy budynku oraz lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być dołączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Również obiekty użytkowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organy administracji publicznej, których powierzchnia przekracza 250 m2, w których obsługiwani są interesanci, muszą posiadać świadectwo energetyczne.

W budynkach o powierzchni ponad 500 m2, w których świadczone są usługi dla ludności, kopia świadectwa energetycznego powinna być umieszczona w miejscu widocznym.

logo

Nasi audytorzy opracowali już tysiące audytów energetycznych, remontowych, audytów efektywności energetycznej, audytów przedsiębiorstw.

Nasi certfikatorzy sporządzili kilkadziesiąt tysięcy świadectw energetycznych budynków i lokali.

logo2

Sporządzamy audyty efektywności energetycznej

Opracowujemy audyty efektywności energetycznej niezbędne do złożenia wniosku o wydanie białych certyfikatów oraz audyty powykonawcze potwierdzające uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej.

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstwa

Realizujemy procedurę obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zakończoną wykonaniem raportu, który zawiera informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie.