wybierz język/choose language: pl en de es fr
AUDYT ENERGETYCZNY, AUDYT REMONTOWY
audyt energetyczny poznań
audyt energetyczny warszawa

Audyt energetyczny

budynku określa optymalny zakres prac termomodernizacyjnych, polegających na ocieplaniu przegród budowlanych, wymianie stolarki, modernizacji systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji.

Audyt energetyczny

powinien być sporządzany zawsze przed opracowaniem projektu termomodernizacji obiektu oraz przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych.

Audyt energetyczny

jest niezbędny do uzyskania premii termomodernizacyjnej,

audyt remontowy

– do otrzymania premii remontowej.

Premia termomodernizacyjna stanowi 16% poniesionych kosztów termomodernizacji. W przypadku montażu mikroinstalacji OZE premia termomodernizacyjna wzrasta do 21%.

Premia remontowa przysługuje w przypadku modernizacji budynku wielorodzinnego oddanego do użytkowania przed 14.08.1961 roku. Wysokość premii stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. W szczególnych przypadkach wysokość premii remontowej wzrasta do 50% (budynki gminne), a nawet 60% kosztów modernizacji budynku (budynki zabytkowe).

Audyt energetyczny

jest wymagany w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe w konkursach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Wojewódzkich.

Audyt energetyczny

stanowi niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich.

Audyt energetyczny

jest podstawą do zmiany wielkości mocy zamówionej.

Wykonujemy profesjonalne

audyty energetyczne

budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych, lokalnych źródeł ciepła, lokalnych sieci ciepłowniczych.

Wszyscy nasi audytorzy energetyczni znajdują się na liście rekomendowanych audytorów Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, w rejestrze Ministerstwa Rozwoju oraz na liście Certyfikowanych Ekspertów i Audytorów ds. Energetyki.

Nasi eksperci posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących audyty energetyczne i remontowe.

Audyty energetyczne wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Posiadamy liczne referencje potwierdzające nasze kompetencje w zakresie sporządzania

audytów energetycznych

i

remontowych

.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem audytu energetycznego lub remontowego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl