wybierz język/choose language: pl en de es fr
ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
świadectwa energetyczne
certyfikaty energetyczne

Świadectwo energetyczne

(certyfikat energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej) jest niezbędnym dokumentem w przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub lokalu.

Właściciel lub zarządca nieruchomości, który chce ją sprzedać albo wynająć, ma obowiązek przekazać nabywcy lub najemcy odpowiednie

świadectwo energetyczne

. Wymóg sporządzenia i przekazania świadectwa energetycznego dotyczy również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Momentem, w którym należy przekazać odpowiednie

świadectwo energetyczne

, jest zawarcie umowy sprzedaży lub najmu. Jeśli nabywca lub najemca nie otrzyma świadectwa energetycznego, ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do przekazania świadectwa energetycznego w terminie dwóch miesięcy. Nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do tego wezwania. Jeżeli

świadectwo energetyczne

nie zostanie przekazane w wyznaczonym terminie, nabywca albo najemca może zlecić sporządzenie świadectwa energetycznego na koszt sprzedającego lub wynajmującego.

Jeśli nieruchomość posiada świadectwo energetyczne, to w reklamie dotyczącej sprzedaży lub najmu należy umieścić informację o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energię końcową.

Certyfikaty energetyczne

są bezwzględnie wymagane w przypadku obiektów użyteczności publicznej zajmowanych przez: ograny wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz administrację publiczną, których powierzchnia użytkowa przekracza 250 mkw. W tych budynkach kopia świadectwa energetycznego musi być wywieszona w miejscu widocznym.

Świadectwo energetyczne

jest dokumentem zawierającym informacje o zapotrzebowaniu budynku na energię. System certyfikacji energetycznej budynków ma na celu promocję budownictwa efektywnego energetycznie. Budynek efektywny energetycznie to budynek charakteryzujący się możliwie najniższym zużyciem energii oraz niewielkim wpływem na środowisko naturalne.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, wartość wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla budynku nowego oraz izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych nie mogą przekraczać wartości określonych w Warunkach Technicznych.

Świadectwo energetyczne

zachowuje ważność przez 10 lat. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność w przypadku stwierdzenia w nim rażących błędów w trakcie postępowania w sprawie utraty uprawnień certyfikatora.

Świadectwa energetyczne

sporządzamy zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

Wszyscy nasi certyfikatorzy energetyczni figurują w centralnym rejestrze Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Każde świadectwo energetyczne rejestrujemy w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Aby zamówić świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny) prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
604 463 707, 602 220 228, 604 443 003.
Copyright © 2009 Argox Tworzenie stron www.stronki.pl