Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku to ekspertyza techniczno-ekonomiczna wykonana w celu wyznaczenia zapotrzebowania budynku na ciepło oraz wskazania parametrów przedsięwzięć modernizacyjnych, których efektem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie ograniczenie kosztów eksploatacji obiektu.

Audyt energetyczny budynku określa optymalny zakres prac termomodernizacyjnych, polegających na
ocieplaniu przegród budowlanych, wymianie stolarki, modernizacji systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji.

Audyt energetyczny powinien być sporządzony zawsze przed przystąpieniem do opracowania projektu termomodernizacji obiektu lub przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.

Audyt energetyczny jest niezbędny do uzyskania premii termomodernizacyjnej (Program TERMO), jest wymagany w przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy środowiskowych i strukturalnych (Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Infrastruktura i Środowisko, Konkursów NFOŚiGW), oraz programów priorytetowych (np. Program Czyste Powietrze).

Audyt energetyczny stanowi podstawę do zmiany wielkości zamówionej mocy cieplnej.

Audyt remontowy budynku

W przypadku, gdy oprócz prac termomodernizacyjnych, planowana jest realizacja prac remontowych, należy opracować audyt remontowy. Audyt remontowy określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz remontowych.
Audyt remontowy stanowi podstawę do ubiegania się o premię remontową.

Audyt energetyczny źródła ciepła

Audyt energetyczny źródła ciepła wykonuje się dla lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zasilanym przez to źródło budynkiem lub dla źródła zaopatrującego więcej niż jeden budynek.
Audyt energetyczny źródła ciepła wskazuje optymalne przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, poprzez podniesienie sprawności wytwarzania.

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej obejmuje analizę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięć polegających na ograniczeniu strat ciepła z rurociągów przesyłowych. Poza poprawą izolacji termicznej rurociągów oraz armatury przesyłowej może obejmować zmianę trasy rurociągów w celu redukcji ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków, zamianę rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane.

Audyty energetyczne źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej są niezbędne dla podjęcia racjonalnej decyzji dotyczącej zakresu modernizacji, a także wymagane w przypadku ubiegania się o premię termomodernizacyjną, a także dofinansowanie z funduszy środowiskowych i strukturalnych, oraz programów priorytetowych.

Wykonujemy audyt energetyczne ex-ante (wskazujące optymalne parametry planowanych prac modernizacyjnych) oraz ex-post (potwierdzające osiągnięcie zaplanowanych efektów energetycznych i ekologicznych).
Procedura sporządzania audytu energetycznego i remontowego jest ściśle określona przepisami prawa, a opracowanie audytu wymaga szerokiej wiedzy i dużego doświadczenia.
Dysponujemy zespołem najwyższej klasy audytorów energetycznych, którzy sporządzili już tysiące audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych oraz audytów remontowych budynków.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem audytu energetycznego lub remontowego prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.