Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na dużych przedsiębiorców obowiązek wykonania raz na 4 lata audytu energetycznego.
Przedsiębiorcy, którzy wykonali pierwszy audyt energetyczny w 2017 roku, kolejny trzeci audyt muszą przeprowadzić w 2025 roku. Obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa ciąży również na tych podmiotach, które uzyskały status dużej firmy po 2017 roku.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego realizacji i dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa przewiduje się kary pieniężne. Kara może wynosić do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa odejmuje przegląd całej gospodarki energetycznej firmy, poprzez realizację:

  • audytu energetycznego procesów technologicznych,
  • audytu energetycznego układów elektroenergetycznych,
  • audytu energetycznego budynków,
  • audytu energetycznego źródeł ciepła,
  • audytu energetycznego sieci ciepłowniczych,
  • audytu energetycznego transportu.

Procedurę audytu energetycznego przedsiębiorstwa kończy wykonanie raportu. Raport zawiera informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie, a jego wyniki można wykorzystać do różnego rodzaju analiz oraz kontroli w przedsiębiorstwie.

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzany przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu.

Nasza firma oferuje przeprowadzenie profesjonalnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa w oparciu o normę PN-EN 16247.

Nasze doświadczenie w zakresie auditingu energetycznego obejmuje firmy z sektora przemysłu energetycznego, elektromaszynowego, elektrotechnicznego i elektronicznego, farmaceutycznego, przemysłu materiałów budowalnych, drzewnego, włókienniczego, paszowego, spożywczego. Wykonaliśmy audyty przedsiębiorstw działających w sektorach ochrony zdrowia, handlu, transportu oraz rolnictwa.

W sierpniu 2023 roku weszła w życie nowa wersja Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, która obowiązek wykonania audytu energetycznego rozszerza na firmy dowolnej wielkości, zużywające ponad 10 TJ/rok energii (2778 MWh/rok lub 238 toe/rok).

Ponadto przedsiębiorstwa zużywające ponad 85 TJ/rok będą zobowiązane do posiadania certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią (SZE) ISO50001.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.