Premia termomodernizacyjna i remontowa

Premia termomodernizacyjna stanowi formę dofinansowania do modernizacji:

  • budynków mieszkalnych oraz zbiorowego zamieszkania,
  • samorządowych budynków użyteczności publicznej,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła,
    o ile modernizacja ta skutkuje oszczędnością energii na odpowiednio wysokim poziomie.

Podstawowym warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej jest dołączenie do wniosku audytu energetycznego budynku, audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej lub audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła.
Wszystkie nasze audyty energetyczne budynków, lokalnych sieci ciepłowniczych oraz lokalnych źródeł ciepła zostały pozytywnie zweryfikowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Premia termomodernizacyjna przysługuje tylko tym inwestorom, którzy korzystają z kredytu. Kwota kredytu musi stanowić nie mniej niż 50% kosztów prac termomodernizacyjnych.
Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 26% kosztów prac termomodernizacyjnych. Premia termomodernizacyjna może wzrosnąć do 31% jeżeli w ramach modernizacji przewidywana jest budowa instalacji odnawialnego źródła energii, o ile koszty instalacji OZE stanowią co najmniej 10% łącznych kosztów inwestycji.
Dodatkową formą wsparcia może być grant OZE. O grant OZE mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, planujący montaż instalacji odnawialnego źródła energii, wytwarzającego energię na potrzeby tego budynku.
W przypadku termomodernizacji budynków wykonanych w technologii wielkopłytowej możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków na wzmocnienie konstrukcji budynku (50% kosztów wzmocnienia).

Premia remontowa przysługuje w przypadku remontu budynku wielorodzinnego połączonego z jego termomodernizacją, o ile budynek ten został oddany do użytkowania co najmniej 40 lat temu. W przypadku budynków społecznej inicjatywy mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego oraz budynków wybudowanych z wykorzystaniem kredytu BGK, okres ten skrócono do 20 lat.

Warunkiem udzielenia premii remontowej jest posiadanie audytu remontowego budynku.
Wszystkie wykonane przez nas audyty remontowe uzyskały pozytywną opinię Banku Gospodarstwa Krajowego.

Premia remontowa przysługuje tylko inwestorom korzystającym z kredytu. Kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% kosztów prac remontowych.
Wysokość premii remontowej wynosi 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem audytu energetycznego lub audytu remontowego prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.