Program Czyste Powietrze

W programie Czyste Powietrze koszt audytu energetycznego domu jednorodzinnego jest w pełni dofinansowywany do kwoty 1200 zł.
Audytorzy energetyczni Argox wykonali już kilka tysięcy audytów energetycznych na potrzeby programu Czyste Powietrze. Wszystkie nasze audyty zostały zweryfikowane pozytywnie.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie można uzyskać na prace dociepleniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, oraz wymianę starych pieców lub kotłów na paliwo stałe.
O wysokości dotacji decyduje dochód wnioskodawcy oraz zakres realizowanych modernizacji. Roczne dochód osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł.

Od 2023 roku w programie obowiązują trzy poziomy dofinansowania:

  • poziom podstawowy;
  • poziom podwyższony, który przysługuje osobom z dochodem do 2 651 zł/m-c w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 1 894 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych;
  • najwyższy poziom, który mogą uzyskać osoby z dochodem do 1526 zł/m-c w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych oraz 1090 zł/m-c na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

W każdej z trzech grup dochodowych można uzyskać różne wielkości dofinansowania w zależności od zakresu realizowanych prac modernizacyjnych.
W przypadku inwestycji, które nie przewidują tzw. kompleksowej termomodernizacji, najniższe limity dotacji wynoszą odpowiednio: 13 000 zł, 25 000 zł oraz 40 000 zł. Dodatkowo dla każdego z poziomów przysługuje dofinansowanie do audytu energetycznego w wysokości 1 200 zł.
Jeżeli inwestor zdecyduje się na zrealizowanie kompleksowej termomodernizacji budynku, kwoty dofinasowania są dużo wyższe i wynoszą do 66 000 zł, 99 000 zł i 135 000 zł.
W przypadku kompleksowej termomodernizacji wykonanie audytu energetycznego jest obowiązkowe, a dotacja na jego realizację wynosi do 1 200 zł i nie jest wliczana do powyższych limitów.

Obowiązek posiadania audytu energetycznego wynika z faktu, że musi on potwierdzić uzyskanie wymaganych oszczędności energii, które zdefiniowano jako:

  • oszczędność energii użytkowej, jaka zostanie osiągnięta w wyniku planowanych prac termomodernizacyjnych wyniesie co najmniej 40%;lub
  • jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji po modernizacji spadnie poniżej 80 kWh/m2/rok.

Wszystkich zainteresowanych przeprowadzeniem audytu energetycznego na potrzeby Programu Czyste Powietrze prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.