Cennik świadectw i audytów energetycznych

Wszystkie podane ceny uwzględnianą wykonanie dokumentów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz przekazanie ich zleceniodawcy w co najmniej 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej.

Na cenę świadectwa charakterystyki energetycznej wpływa kilka elementów, w tym przede wszystkim: wielkość obiektu i jego przeznaczenie, skomplikowanie bryły budynku, różnorodność konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych, złożoność instalacji wewnętrznych, w tym zastosowanie OZE, kompletność dokumentacji technicznej.

Poniżej podajemy minimalne ceny netto sporządzenia świadectw energetycznych. Do podanych cen należy doliczyć 23%. Minimalny czas realizacji wynosi 5 dni.

Rodzaj obiektuCena
Lokal mieszkalny lub niemieszkalnyod 600 zł netto
Budynek jednorodzinnyod 700 zł netto
Budynek wielorodzinnyod 2000 zł netto
Budynek niemieszkalnyod 2800 zł netto

Cena wykonania charakterystyki energetycznej do projektu budowlanego jest o około 30% wyższa od ceny sporządzenia świadectwa energetycznego analogicznego budynku.

Cena audytu energetycznego oraz audytu remontowego zależy od wielu czynników, w tym w szczególności od wielkości i rodzaju budynku, a także dostępności dokumentacji techniczno-budowlanej.

Choć cena audytu energetycznego ustalana jest zawsze indywidualnie, poniżej podajemy minimalne ceny netto wykonania audytów energetycznych budynków. Do podanych cen należy doliczyć 23%. Minimalny czas realizacji wynosi 2 tygodnie.

Rodzaj obiektuCena
Budynek jednorodzinnyod 1200 zł netto
Budynek wielorodzinnyod 2500 zł netto
Budynek niemieszkalnyod 3000 zł netto

Ceny audytów budynków mogą być wyższe od podanych wartości minimalnych w zależności od stopnia skomplikowania bryły budynku, stanu dokumentacji technicznej (np. konieczność wykonania inwentaryzacji), ilości rozpatrywanych wariantów wymiany źródła ciepła, w tym w szczególności uwzględnienie źródeł odnawialnych. Podane ceny dotyczą opracowania audytów energetycznych, w których rozpatrywane są warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, modernizacji systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji. Podane ceny nie obejmują wariantów modernizacji systemu chłodzenia, oświetlenia wbudowanego oraz modernizacji technologii. W przypadku uwzględnienia w audycie wymienionych wariantów modernizacji konieczna jest indywidualna wycena.

Prezentowany cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W celu ustalenia ostatecznej wyceny świadectwa lub charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego lub remontowego oraz pozostałych naszych usług prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm