Programy operacyjne i priorytetowe, fundusze strukturalne

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania dofinansowania ze środków krajowych lub europejskich na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej.

Na potrzeby uzyskania dofinansowania w programach związanych z poprawą efektywności energetycznej opracowujemy:

  • audyty energetyczne ex-ante,
  • audyty energetyczne ex-post,
  • audyty efektywności energetycznej,
  • projekty kompleksowej termomodernizacji,
  • programy funkcjonalno-użytkowe,
  • studia wykonalności,
  • wnioski aplikacyjne.

Przygotowujemy niezbędne dokumenty na potrzeby uzyskania środków finansowych w ramach Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), który
stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.

Realizacja programu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenia udziału energii z źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii.

O pieniądze z budżetu programu mogą ubiegać się m.in. samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, zarządcy infrastruktury transportowej, przewoźnicy transportowi, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury, nauki i edukacji.

W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzymała największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie jest to 76 mld euro.
Podział środków jest zbliżony do metody, którą zastosowano w budżecie 2014-2020, czyli około 60% funduszy rozdysponowano na poziomie krajowym a pozostałe 40% – na 16 Programów Regionalnych.
Wszystkich zainteresowanych wykonaniem dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania ze środków krajowych lub europejskich na inwestycje w poprawą efektywności energetycznej prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.