Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej, zdefiniowany w ustawie o efektywności energetycznej, dotyczy modernizacji wybranych obiektów lub urządzeń, skutkującej ograniczeniem zużycia energii finalnej.
Audyt efektywności energetycznej, w odróżnieniu od audytu energetycznego przedsiębiorstwa, nie jest obowiązkowy. Jest natomiast wymagany w przypadku ubiegania się o przyznanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) lub dofinansowania do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w wybranych programach lub konkursach.
Metodyka sporządzenia audytu efektywności energetycznej zdefiniowana jest w akcie wykonawczym do ustawy o efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty pozwalają na otrzymanie dodatkowych środków finansowych na realizację planowanego przedsięwzięcia, dzięki ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii.
Wartość białych certyfikatów zależy od ilości zaoszczędzonej energii finalnej, jaka zostanie uzyskana w wyniku planowanej modernizacji, co potwierdza audyt efektywności energetycznej.

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za realizację których można uzyskać białe certyfikaty należą, między innymi:

  • remont budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • izolacja instalacji przemysłowych,
  • wymiana oświetlenia wbudowanego,
  • modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
  • modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych,
  • ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii lub jej nośników.

Warunkiem uzyskania białych certyfikatów jest osiągnięcie w ramach planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych oszczędności energii finalnej na poziomie co najmniej 10 toe/rok (116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok).

Nasi audytorzy energetyczny sporządzili audyty efektywności energetycznej, pozwalające na uzyskanie białych certyfikatów wielomilionowej wartości.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem audytu efektywności energetycznej w celu pozyskania białych certyfikatów prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm

Nasi audytorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.