Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej, zwane inaczej świadectwem lub certyfikatem energetycznym, jest dokumentem, który należy przekazać nabywcy lub najemcy w przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
Świadectwo energetyczne należy również dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Certyfikat energetyczny powinien być umieszczony w widocznym miejscu w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni ponad 500 m2 oraz obiektach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości lub prokuratury o powierzchni ponad 250 m2, w których świadczone są usługi dla ludności.

Świadectwo energetyczne lub charakterystyka energetyczna domu jednorodzinnego, który ogrzewany jest z wykorzystaniem pompy ciepła, stanowi podstawę do uzyskania dofinansowania w programie Moje Ciepło.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który zawiera informacje dotyczące rocznego zapotrzebowania budynku lub lokalu na energię użytkową, końcową i pierwotną.

Wiedza na temat zapotrzebowania na energię końcową pozwala oszacować koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, a w przypadku obiektów niemieszkalnych również oświetlania.

Z kolei zapotrzebowanie na energię pierwotną wskazuje, jaki jest wpływ nieruchomości na środowisko naturalne.
Ponadto w certyfikacie energetycznym wyznaczony jest udział odnawialnych źródeł energii w zapotrzebowaniu na energię końcową, a także wielkość emisji dwutlenku węgla.

Ważnym elementem wskazanym w świadectwie energetycznym są zalecenia dotyczące możliwości poprawy charakterystyki energetycznej obiektu.

Świadectwo energetyczne zachowuje ważność przez 10 lat, o ile wcześniej nie zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, zmieniające charakterystykę energetyczną budynku.

Aby certyfikat energetyczny był ważny musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Świadectw Charakterystyki Energetycznej (ChEB).
Świadectwo charakterystyki energetycznej może być wykonane tylko przez uprawnionego certyfikatora energetycznego, wpisanego do Rejestru ChEB. Certfikator musi posiadać stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Aby po zakończonej budowie, na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, nie okazało się, że nowo wzniesiony budynek nie spełnia wymogów dotyczących oszczędności energii, należy pamiętać o zleceniu sporządzenia charakterystyki energetycznej projektowanego budynku doświadczonemu certyfikatorowi energetycznemu.
Charakterystyki energetyczne projektowanych budynków wykonywane są zawsze zgodnie z obowiązującą metodyką oraz rozporządzeniami.

Nasi certyfikatorzy energetyczni mogą pochwalić się wyjątkowym doświadczeniem – sporządzili do tej pory kilkadziesiąt tysięcy świadectw energetycznych budynków i lokali.

Wszystkich zainteresowanych wykonaniem świadectwa energetycznego lub charakterystyki energetycznej prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm

Nasi certyfikatorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.