O naszej firmie

Od ponad 25 lat działamy w obszarze doradztwa technicznego w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju niskoemisyjnego. Ofertę wsparcia merytorycznego dotyczącego oszczędności energii kierujemy do jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oraz osób fizycznych.

Specjalizujemy się w opracowywaniu audytów energetycznych budynków, źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych. Nasi audytorzy przygotowali już kilka tysięcy audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych, budynków przemysłowych i magazynowych. Nasze audyty energetyczne umożliwiły inwestorom uzyskanie wielomilionowych dofinansowań na realizację prac termomodernizacyjnych.

Wśród audytowanych obiektów wymienić można:

 • Budynki szkół artystycznych objęte projektem Kompleksowej modernizacji energetycznej wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce;
 • Budynki Biblioteki Narodowej w Warszawie;
 • Budynki Archiwów Państwowych;
 • Stary Browar w Poznaniu;
 • Liczne obiekty służby zdrowia, w tym m.in. budynek Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, zespoły budynków szpitali w Koninie, Staszowie, Warszawie, Lublinie, Szklarskiej Porębie, Kozienicach;
 • Budynki oświatowe, w tym zespoły szkół i przedszkoli w Dąbrowie Górniczej, Poznaniu, Koszalinie, Warszawie, Lubieniu Kujawskim, Rakowie;
 • Obiekty sakralne m.in. Warszawie, Lublinie, Trzebini, Rudce, Spręcowie;
 • Budynki mieszkalne na terenie całego kraju, w tym grupy budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Rybniku, Pełczycach, we Wrocławiu;
 • I wielu innych.

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej każdego rodzaju budynków i lokali. Certyfikaty energetyczne wykonujemy od początku ich obowiązywania, czyli od 2008 roku. Nasi certfikatorzy od tego czasu wykonali kilkadziesiąt tysięcy świadectw energetycznych takich obiektów jak wielkopowierzchniowe galerie handlowe, kompleksy biurowo-usługowe, budynki służby zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, obiekty produkcyjne, hale magazynowe. Na zlecenie największych deweloperów w kraju przygotowaliśmy świadectwa energetyczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wykonujemy wielobranżowe projekty głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, w tym obiektów zabytkowych. Ścisła współpraca naszych audytorów i projektantów pozwala na osiągnięcie optymalnych efektów, polegających na obniżeniu energochłonności budynku.

Wykonaliśmy projekty termomodernizacji, między innymi:

 • Budynków szkół artystycznych, w tym obiektów zabytkowych;
 • Budynków Archiwów Państwowych, w tym obiektów zabytkowych;
 • Budynku Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie;
 • Budynków szkół i przedszkoli w Dąbrowie Górniczej, Koszalinie, Warszawie, Lubieniu Kujawskim, Rakowie;
 • Budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym obiektów zabytkowych, w Rybniku, Pełczycach, we Wrocławiu.

Przeprowadziliśmy obowiązkowe audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw, obejmujące analizę zużycia energii w budynkach, procesach technologicznych oraz środkach transportu. Audytowaliśmy firmy z sektorów:

 • Przemysłu – m.in. przemysł energetyczny, elektromaszynowy, farmaceutyczny, materiałów budowalnych, drzewno-papierniczy, włókienniczy, paszowy,
 • Usług – m. in. ochrona zdrowia, handel, transport,
 • Oraz rolnictwa.

Wykonujemy audyty efektywności energetycznej, niezbędne w przypadku ubiegania się o białe certyfikaty. Audyty efektywności energetycznej przeprowadzamy dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć, w tym w szczególności obejmujące:

 • modernizację instalacji i procesów przemysłowych;
 • remont i przebudowę budynków, sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
 • modernizacje oświetlenia oraz ograniczenie strat energii elektrycznej;