Oferta naszej firmy

Audyt energetyczny lub remontowy budynku
Opracowujemy audyty energetyczne budynków na potrzeby uzyskania premii termomodernizacyjnej, dofinansowania z funduszy środowiskowych i strukturalnych, oraz programów priorytetowych. Przygotowujemy audyty remontowe budynków w celu otrzymania premii remontowej.

Audyt energetyczny źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej
Wykonujemy audyty energetyczne źródeł ciepła, obejmujące przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie zużycia nośników energii w źródle. Realizujemy audyty energetyczne sieci ciepłowniczych, wskazujące przedsięwzięcia ograniczające straty ciepła z rurociągów ciepłowniczych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu
Sporządzamy świadectwa energetyczne obiektów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Certyfikaty energetyczne wykonujemy dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej (administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, handlu, usług, sportu), produkcyjnych i magazynowych.

Charakterystyka energetyczna budynku
Opracowujemy charakterystyki energetyczne, stanowiące integralną część projektu budowlanego. Każda nasza projektowana charakterystyka energetyczna zawiera analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Przeprowadzamy obowiązkowe audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z wymogiem ustawowym dokonujemy przeglądu zużycia co najmniej 90% energii finalnej w przedsiębiorstwie. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wykonujemy w oparciu o normę PN-EN 16247.

Audyt efektywności energetycznej
Wykonujemy audyty efektywności energetycznej, obejmujące modernizację wybranych obiektów lub urządzeń, skutkującą ograniczeniem zużycia energii finalnej. Audyt efektywności energetycznej sporządzamy się w ceku uzyskania przez inwestora wsparcia finansowego w postaci białych certyfikatów.

Program funkcjonalno-użytkowy
Opracowujemy programy funkcjonalno-użytkowe, stanowiące opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane udzielanego w systemie „projektuj i buduj”. Programy funkcjonalno-użytkowe dla zadań obejmujących termomodernizację oraz budowę instalacji odnawialnych źródeł energii.

Projekt kompleksowej termomodernizacji
Wykonujemy projekty kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, w tym obiektów zabytkowych. Dzięki stałej współpracy naszych projektantów oraz audytorów energetycznych, budynki zmodernizowane zgodnie z naszymi projektami charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii.