Program Moje Ciepło

Program Moje Ciepło skierowany jest do właścicieli nowych domów jednorodzinnych, którzy zainstalują w budynku pompy ciepła.
Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych pomp ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej lub tylko ogrzewania w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej na poziomie nie większym niż 55 kWh/m2/rok.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie powyższego warunku jest:

  • charakterystyka energetyczna dołączona do projektu budynku
    lub
  • świadectwo charakterystyki energetycznej.

Nasi certyfikatorzy energetyczni wykonują charakterystyki energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej na potrzeby programu Moje Ciepło.

Wysokość dotacji wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych lub do 45% w przypadku, gdy wnioskodawca posiada kartę dużej rodziny.

Maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła:

  • gruntowe pomp ciepła – 21 000 zł,
  • powietrze-powietrze lub powietrze-woda – 7 000 zł.

Zgodnie z warunkami programu nowy budynek to obiekt, w przypadku którego:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
    lub
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Nabór wniosków do programu odbywa się w trybie ciągłym do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania środków.

Wszystkich zainteresowanych sporządzeniem świadectwa energetycznego lub charakterystyki energetycznej na potrzeby Programu Moje Ciepło prosimy o kontakt:

604-463-707
602-220-228
604-443-003

argox@poczta.fm

Nasi certyfikatorzy energetyczni są do Państwa dyspozycji.